Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2018

Μετατροπές ενέργειας

Με τον παρακάτω εκπαιδευτικό πόρο μπορείτε να μελετήσετε πως μεταβάλλονται τα διαγράμματα “Χρόνου – Ύψος Νερού” και “Χρόνου – Όγκος νερού” καθώς μεταβάλλεται το ύψος και η παροχή του νερού αντίστοιχα. Κάντε κλικ εδώ...

Προσομοίωση χρωματικού μοντέλου CMY-K

Το μοντέλο αφορά την προσομοίωση χρωματιστών μεμβρανών του χρωματικού μοντέλου CMY-K (Cyan Magenta Yellow και Black).  Στη προσομοίωση μπορούν να αλλάζουν οι μεταβλητές του βαθμού διαφάνειας καθώς και του μεγέθους των μεμβρανών, ώστε στα σημεία...

Υπολογιστική σκέψη – Μοτίβα

Πρόγραμμα  σε Python που εμφανίζει μια αλληλουχία επαναλαμβανόμενων μοτίβων μεταξύ των χρωμάτων κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Δίνοντας μια τιμή στο n το πρόγραμμα ξεκινά εμφανίζοντας 3n +1 τετράγωνα στην κάτω σειρά και σε κάθε επόμενη...

Εκπαιδευτικό αντικείμενο με ανάλυση βίντεο

Στο Video που ακολουθεί παρουσιάζεται το ελεύθερο λογισμικό Tracker video analysis and modeling tools.  Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, για αύξηση της κομβικής δεξιότητας του ψηφιακού γραμματισμού. Η υπολογιστική σκέψη...