Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2018

Ομάδες εργασίας

Επικεφαλής Ομάδων   LABVIEW – ARDUINO- RASBERRY- ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (kkalovr@mie.uth.gr) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ KAI ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (el_fo5@hotmail.com) ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΕΥΗ (evikotza@gmail.com) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (papaz@teiste.gr) ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ  (spsycharis@gmail.com) BID DATA – LEARNER ANALYTICS...