Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2020

Παρουσιάσεις από την ημερίδα «Tomorrow is another STREAM Day!»

Παρουσιάσεις από την ημερίδα «Tomorrow is another STREAM Day!» στις 14 Δεκεμβρίου 2019, Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη STEM Κατασκευές με Ανακυκλώσιμα υλικά και Ανοιχτό υλικό – λογισμικό που ενισχύουν την Υπολογιστική και Κριτική σκέψη,...