Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη της Ενωσης,  στις 31/10/2020 θα πραγματοποιηθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ, με τρόπο που θα σας σταλεί και θα ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα (www.e3stem.edu.gr), η ετήσια Γ.Σ. της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ενωσης STEM. Αν δεν υπάρχει απαρτία...