ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της Ένωσης.

H Ένωση, βάσει της Γενικής Συνέλευσης, διοικείται από τα παρακάτω 7 μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (Βιογραφικό Σημείωμα)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Βιογραφικό Σημείωμα)

αν Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Βιογραφικό Σημείωμα)

ΤΑΜΙΑΣ : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (Βιογραφικό Σημείωμα)

αν ΤΑΜΙΑΣ : ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Βιογραφικό Σημείωμα)

ΜΕΛΟΣ : ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ