ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της Ένωσης.

H Ένωση, βάσει της Γενικής Συνέλευσης, διοικείται από τα παρακάτω 7 μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (Βιογραφικό Σημείωμα)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΟΚΑΣ (Βιογραφικό Σημείωμα)

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΥ (Βιογραφικό Σημείωμα)

αν Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΡΑ (Βιογραφικό Σημείωμα)

ΤΑΜΙΑΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ (Βιογραφικό Σημείωμα)

αν ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Βιογραφικό Σημείωμα)

ΜΕΛΟΣ : ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ (Βιογραφικό Σημείωμα)