ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΟΚΑΣΟ Δρ. Ιωάννης Παλιόκας(ipalioka@hotmail.com) έλαβε το δίπλωμα του Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) το 1999. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις Η.Π.Α. (NewYorkInstituteofTechnology, NY, 2003), ενώ αργότερα του απονεμήθηκε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ΔΠΘ (2008) για την έρευνά του πάνω στη σχεδίαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικών παιχνιδιών (edugames) για μαθητές της Α/θμιας εκπαίδευσης. Σήμερα έχει υπερ-δεκαετή και πλέον εμπειρία σε διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε διάφορα δημόσια ιδρύματα της Βορείου Ελλάδος και ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά έργα(HORIZON&ΕΣΠΑ)ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ). Επίσης έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) σε πενταετές έργο ψηφιοποίησης και πολυμεσικού/διαδραστικού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων και δημιουργίας περιεχομένου στον εθνικό συσσωρευτή Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρο για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας. Ο κ. Παλιόκας έχει δημοσιεύσει περίπου 80 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και είναι κάτοχος τρών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Παιχνιδοποίηση(Gamification) και Σοβαρά Παιχνίδια (SeriousGames), εφαρμογές Εικονικής/Επαυξημένης Πραγματικότηταςσε διάφορους τομείς όπως ηεκπαίδευση, ο ψηφιακός πολιτισμός και η υγεία.