Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2018

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ STEM.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το πρόγραμμα «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ STEM» έχει διάρκεια 450 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές...

Μαθήματα τηλεπληροφορικής στο 6ο Λύκειο Καλαμάτας

Ενα καινοτόμο πρόγραμμα, ανοιχτό στο ευρύτερο μαθητικό και διδακτικό κοινό, ξεκινά η διαστημική μαθητική ομάδα Καλαμάτας. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Μικρός Κοπέρνικος» και αφορά την τηλεπισκόπηση οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου από τους δορυφόρους Sentinel της Ευρωπαϊκής...