Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2020

Ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ενωσης E3STEM στο webinars ΠΕ86

Ολοκληρώνοντας την Υπολογιστική Σκέψη, το computing και την επιστημολογία του STEM μέσω του μοντέλου της Υπολογιστικής Παιδαγωγικής. Κάντε κλικ εδώ για την ομιλία.