Η ΕΝΩΣΗ

 

Σκοπός

Ο βασικός σκοπός της  Ένωσης  είναι η διάδοση της επιστημολογίας, της μεθοδολογίας και της διδακτικής αναπλαισίωσης  του S.T.E.M και η διατύπωση έγκυρων προτάσεων σχετικά με την υλοποίηση διδακτικών μοντέλων S.T.E.M  σε επίπεδο επιμορφώσεων, σεμιναρίων και προτάσεων για διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται ή μπορούν να ενταχθούν στην επιστημολογία του STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με βασική αρχή την επιστημονική εγκυρότητα των προτάσεων και την αξιοπιστία τους.

Σκοπός της «Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM. (Ε3STEM)»  είναι :

i.    Η ανάπτυξη της επιστημολογίας του STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
ii.    Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας εφαρμογής του STEM
iii.    Η ανάπτυξη υπολογιστικών και τεχνολογικών εργαλείων, εκπαιδευτικών αντικειμένων και εφαρμογών σχετικών με το STEM και την τέχνη (Art) – STEAM
iv.    Η διεξαγωγή εκπαιδευτικής και επιστημονικής έρευνας σχετικής με την διδακτική αναπλαισίωση του STEM
v.    Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της μεθοδολογίας STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
vi.    Η συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, επιστημονικά σωματεία, επιστημονικές ενώσεις, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την ανάπτυξη κοινών δράσεων STEM
vii.    Η ανάπτυξη και έκδοση ηλεκτρονικού ή/και έντυπου υλικού
viii.    Η συμμετοχή  σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή προγράμματα (αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά κ.α.) και σε συνέδρια
ix.    Η διεξαγωγή και οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, θερινών σχολείων, σεμινάρια εκπαιδευτικών  κ.λπ.

Η Ένωση θα κινηθεί προς   την ανάπτυξη «πραγματικών» -επιστημονικά θεμελιωμένων εφαρμογών STEM  .

Διοίκηση –Ιστοσελίδα

Η Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της. Η ιδέα της Ένωσης ξεκίνησε από το Π.Μ.Σ  S.T.E.M της ΑΣΠΑΙΤΕ , υπό την διεύθυνση του Καθηγητή κ. Σαράντου Ψυχάρη

Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι η Ένωση, με τις δράσεις που περιγράψαμε, θα συμβάλλει στον μετασχηματισμό σε νέες καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις με έγκυρες, αξιόπιστες και σύγχρονες προτάσεις συμβατές με το Διεθνές περιβάλλον.

Θα περιέχει επίσης αποθετήριο έγκυρων προτάσεων-σεναρίων  για την επιστημολογία του STEM το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές, μαθητές. Η προσέγγισή μας θα  είναι τεκμηριωμένη και θα αποφεύγει τις αποσπασματικές δράσεις που δεν θα στηρίζουν επιστημονικά την υλοποίηση του S.T.E.M στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες.

Στην χώρα μας αναλαμβάνονται πρόσφατα θετικές πρωτοβουλίες για την Εισαγωγή του S.T.E.M (βλ. π.χ.  http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Erga/2017/2017-09-25_…http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/828-stem-2)

Ήδη , παρά την επισημοποίηση της Ένωσης μόλις μια ημέρα, έχουμε δεχθεί προτάσεις συνεργασίας με άλλες ενώσεις και ιδρύματα ενώ προσδοκά και στο πρώτο της συνέδριο μέσα στο 2018.

Η ένωση επιθυμεί –και θα επιχειρήσει- να συζητά και με φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής (stakeholders) για να παρέχει τις γνώσεις της και τις απόψεις της.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το email της Ένωσης eeestem@gmail.com