Χορηγίες

Η έμπρακτη υποστήριξη των χορηγών θα μας επιτρέψει την επίτευξη των στόχων της ένωσης.

Μπορείτε να  καταβάλλετε οποιαδήποτε χρηματικό ποσό στον παρακάτω λογαριασμό:

ALPHA BANK: GR75 0140 9940 9940 0233 0000 845