ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΥΙατρού Παρασκευή https://stemct.weebly.com/cv.html

MScEdu «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Mηχανικώv (Σ.Τ.Ε.Μ. στην Εκπαίδευση – S.T.E.M. in Education)» Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολή θετικών Επιστημών.

Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο STEM/ STEAM και τις ΤΠΕ.Εκπαιδεύτρια Εργαστηρίου στο «Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης- εξειδίκευσης εκπαιδευτών στο stem», Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εισηγήτρια πληροφορικής ενηλίκων. Socialinnov.

Ερευνήτρια για την STEM εκπαίδευση με υλοποίηση εργασιών, δημοσιευμένες σε συνέδρια και περιοδικά. Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων STEM για μαθητές της προσχολικής, δημοτικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για εκπαιδευτικούς.

Μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών, πανελληνίων διαγωνισμών και ημερίδων σχετικών με τη STEM εκπαίδευση. Ιδρυτικό μέλος της Ε3STEM, http://e3stem.edu.gr , Επιστημονικός και  τεχνικός συνεργάτης  ομάδας seri http://seri.cs.uth.gr/