Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα  – Σαράντος ΨυχάρηςΣύντομο Βιογραφικό Σημείωμα   Σαράντος Ψυχάρης

 Ο Σαράντος  Ψυχάρης υπηρετεί ως  Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΑΣΠΑΙΤΕ) στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Υπολογιστικών Επιστημών » . Έχει αποφοιτήσει από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,-Τμήμα Φυσικής-, έχει Μεταπτυχιακό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών -και είναι Διδάκτωρ του  Πανεπιστημίου  Γλασκόβης-1988- της Μ. Βρετανίας στην γνωστική περιοχή Computational Physics(Βαθμός Άριστα). Το 1987 του απενεμήθη το Βραβείο «Lord Kelvin», που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης για έναν υποψήφιο διδάκτορα κάθε έτος ως διάκριση για την ερευνητική μου δραστηριότητα

Έχει υπηρετήσει ως Πάρεδρος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως Μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΣΕΠ στο ΕΑΠ, και έχει διατελέσει  «Professor of STEM Education» στη Μ. Βρετανία ενώ είναι επισκέπτης Καθηγητής στην Βρετανία (Huddersfield University).

 2015-2018: Επιστημονικός Υπεύθυνος/Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Mηχανικώv.

(Σ.Τ.Ε.Μ. στην Εκπαίδευση – S.T.E.M. in Education) http://stem.masters.aspete.gr/index.php/el/

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια  ενώ είναι συγγραφέας  βιβλίων για τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση των Επιστημών και το STEM. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το έργο του εστιάζουν στην αξιοποίηση υπολογιστικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, το physical computing, την επιστημολογία των Μηχανικών και την Επιστημολογία του STEM, χρησιμοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως την Υπολογιστική Παιδαγωγική.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά Εθνικά (ΕΣΠΑ)και Ευρωπαϊκά Προγράμματα(FP7, Erasums) με θέματα την Εκπαίδευση στις Επιστήμες, την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, την Ευρωπαϊκή Πολιτική. Έχει διατελέσει Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ενώ έχει διατελέσει αξιολογητής προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Επιλεγμένες –Πρόσφατες-Δημοσιεύσεις

Psycharis, S. (2011),‘The Computational Experiment and its Effects on approach to Learning and Beliefs on Physics’. Computers & Education 56 (2011),pp 547–555(i.f 2,868).

Psycharis, S. (2013),‘Exploring the Effects of the Computational Experiment Approach to the Epistemic Beliefs, the Motivation, the Use of Modelling Indicators and Conceptual Understanding in Three Different Computational Learning Environments’. Journal of Education and Training Studies

Volume 1; April 2013-ISSN 2324-805X E-ISSN 2324-8068.

Psycharis,S., Chalatzoglidis,G., & Kalogiannakis,M.(2013). ‘Moodle as a Learning Environment in Promoting Conceptual Understanding for Secondary School Students’.EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education.

EURASIA, Eurasia J. Math. Sci. & Tech. Ed.9(1), 167-176.

Psycharis, S. (2013).‘The Effects of the Computational Models on Learning Performance, Scientific Reasoning, Epistemic Beliefs and Argumentation’. Computers & Education- Volume 68, October 2013, Pages 253–265 (DOI: 10.1016/j.compedu.2013.05.015).

Psycharis, S.,Botsari,E.,Mantas, P.,& Loukeris, D.(2014),‘The impact of the Computational Inquiry Based Experiment on Metacognitive Experiences, Modelling Indicators and Learning Performance’. Computers & Education, CAE2501,PII:S0360-1315(13)00278-9, DOI: 10.1016/j.compedu.2013.10.001

Psycharis, S., Botsari,E.& Chatzarakis, G.(2014),‘Examining the Effects of Learning Styles, Epistemic Beliefs and the Computational Experiment Methodology on Learners’ Performance Using the Easy Java Simulator Tool in STEM Disciplines. Journal of Educational Computing Research’; 2014, Volume 51(1). http://jrnledcompresearch.com/index.php/jecr

 Psycharis, S. (2015). ‘The Impact of Computational Experiment and Formative Assessment in Inquiry Based Teaching and Learning Approach in STEM Education ;  Journal of Science Education, and Technology 25(2),316-326 (JOST) DOI 10.1007/s10956-015-9595-z 

 Psycharis, S., (2016).‘Inquiry Based- Computational Experiment, Acquisition of Threshold Concepts and Argumentation in Science and Mathematics Education (Journal “Educational Technology & Society”- Volume 19, Issue 3, 2016.

 Stauroulia,P.,Botsari,E., Psycharis,S., Kekkeris,G (2016).Emotional Experience in Simulated Classroom Training Enviroments. International Journal of Information and Learning Technology.  http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJILT-10-2015-0030?journalCode=ijilt&,
http://dx.doi.org/10.1108/IJILT-10-2015-0030

Psycharis, S. ,Kalia, M.(2017). The Effects of Computer Programming on high school students’ problem solving, reasoning skills and self-efficacy in Mathematics; ,Instructional Science, 45(5), 583-602 10.1007/s11251-017-9421-5,

Psycharis,S.,Kalovrektis,K.,Sakelalridi,E.,&Korres,K.,Mastorodimos,D.(2017).U  nfolding the Curriculum: Physical Computing, Computational Thinking and Computational Experiment in STEM’s Transdisciplinary Approach. European Journal of Engineering Research and Science (EJERS), I.F. 0.65. DOI 10.24018/ejers.2018.0., http://www.ejers.org/index.php/ejers/article/view/639/0

Psycharis, S (2018) STEAM in Education: A Literature review on the role of Computational Thinking, Engineering Epistemology and Computational Science. Computational STEAM Pedagogy (CSP). SCIENTIFIC CULTURE, Vol.4, No.2, 51-72.

Psycharis, S., & Kotzampasaki, E.(2018). The impact of a STEM Inquiry Game Learning scenario on Computational Thinking and Computer self-confidence. Accepted for publication. EURASIA, Eurasia J. Math. Sci. & Tech. Ed

Psycharis, S., Mastorodimos, D., Stergioulas, L., & Abbasi, M.(2018) .Visualization of Algorithms using Easy Java simulations and their impact in students motives and self-efficacy. Accepted for publication