Ημερήσιο αρχείο: Ιανουάριος 10, 2021

Σύσταση νέου ΔΣ της Ένωσης

Σήμερα στις 03/01/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. που διεξήχθησαν στις 19/12/ 2020, με ηλεκτρονικό τρόπο και σύμφωνα με τις διαδικασίες του καταστατικού άρθρου 11...