ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ


Δρ. Απόστολος Χ. Ξενάκης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πληροφορικής και Επικοινωνιών

axenakis@uth.gr

apostolis.xenakis@gmail.com

https://linktr.ee/axenakis

Ο Απόστολος Ξενάκης είναι διδάκτορας (PhD) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2014, με ειδίκευση στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρωνστην πρωτογενή παραγωγή. Ολοκλήρωσε το 2019 τη Μεταδιδακτορική του έρευνα (PostDoc) στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Π.Θ. σε θέματα Δικτύων Επικοινωνιών και Αισθητήρων για εφαρμογές πρωτογενούς, βιομηχανικής παραγωγής και STEM.  Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα ως ερευνητής. Διετέλεσε επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης της ΑΣΠΑΙΤΕ, του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Από το 2014 είναι διδάσκων στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε βαθμίδες τεχνικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ,  ΚΕΚ, έργα ΚΕΔΙΒΙΜ) και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ.

Συμμετέχει σε προγράμματα του Κέντρου δια βίου κατάρτισης του Π.Θ. ως διδάσκων και μέλος της ομάδας έργου (Τεχνικό ετήσιο σεμινάριο Δικτύων Η/Υ Ciscoκαι Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών STEM). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών, WSN, IoT, μαθηματικήμοντελοποίηση σε θέματα τηλεπικοινωνιών δικτύων αισθητήρων, θέματα εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEM. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια στα πεδία αυτά, καθώς επίσης και έχει συμμετάσχει σε ομάδες συγγραφής βιβλίων. Συμμετέχει επίσης ως μέλος του editorialboard, guesteditorκαι ως κριτής σε τεχνικά περιοδικά τηλεπικοινωνιών, αλλά και εκπαίδευσης STEM. Επίσης συμμετέχει στην επιμορφωτική ομάδα για το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Πλατφόρμα 21». Είναι μέλος των επιστημονικών ενώσεων IEEE, ACMκαι της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM (e3stem). Τέλος, ανήκειστηνερευνητικήομάδαSeRi (STEM – Engineering, Robotics, Informatics) η οποία σχεδιάζει λογισμικό και υλικό για εκπαιδευτικές εφαρμογές STEM, νέων τεχνολογιών και εφαρμογών IoT/WSNστη βιομηχανική παραγωγή. Διαθέτει επίσης και εμπειρία στη βιομηχανία, ως αναλυτής ITκαι μηχανικός δικτύων.